West Yachting is verhuisd naar de Suderseleane 19 in Workum, 100 meter verder dan het oude onderkomen aan het water.