Workum 16 maart 2020 Nieuwsbericht West Yachting

West Yachting neemt haar verantwoordelijkheid om verspreiding van COVID-19/Corona virus te beperken. Per direct gaan ons kantoor en haven op slot en creëren we een thuiswerk situatie voor onze medewerkers. Ons kantoor en haven zijn wel op afspraak geopend voor maximaal twee personen per bezoek. Via telefoon en mail blijven we operationeel. We volgen hiermee de adviezen van de overheid.

Normaalgesproken komen er veel nationale en internationale klanten op bezoek waardoor de kans op overdracht te groot is. De sluiting geldt zowel voor de vestiging in Workum als in Nieuwpoort België. De geplande opleveringen worden tot nader orde uitgesteld.

Hoe vervelend deze situatie ook is, gezondheid is een groot goed en staat boven alles.

Voor vragen of opmerkingen zijn we bereikbaar via (0)+31 515 540 080, info@westyachting.nl of voor Belgie via +32 (0)58 79 86 07 of info@westyachting.be. Uiteraard zijn Klaas, Sean en Gert ook via de mobiele nummers te bereiken.

————————————————————-

Workum 16 March 2020 News item West Yachting

West Yachting takes its responsibility to limit the spread of COVID-19/Corona virus. With immediate effect our office and port will be closed and we will create a homeworking situation for our employees. Our office and port are open by appointment for a maximum of two people per visit. We will remain operational by telephone and e-mail. In doing so, we follow the advice of the government.

Normally a lot of national and international customers come to visit us, so the chance of transmission is too high. The closure applies both to the branch in Workum and in Nieuwpoort Belgium. The planned deliveries are postponed until further notice.

However annoying this situation may be, health is a great asset and is above all else.

If you have any questions or comments, you can contact us at (0)+31 515 540 080, info@westyachting.nl or for Belgium at +32 (0)58 79 86 07 or info@westyachting.be. Of course Klaas, Sean and Gert can also be reached via the mobile numbers.